زبان سایت
پنجشنبه 23 آذر 1396

یافته های پژوهشی

یافته های پژوهشی

  عنوان نویسنده آخرین ویرایش            
استراتژی توسعه تجارت جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ
استراتژی توسعه صنعتی با رویکرد خوشه ای جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ
امکان سنجي توليد چوب هاي MDF از ضايعات کشاورزي. جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ
امکان سنجي توليد کودهاي بيولوژيک در منطقه آزاد ارس جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ
امکان سنجی مرکز رشد کارآفرینی جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ
امکان سنجی کشت و توليد گياهان دارويي در منطقه آزاد ارس جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ
بررسي امکان ايجاد دهکده‌ي ورزشي در منطقه‌ي آزاد ارس جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ
بررسي اولويتهاي آموزش عمومي اقشار مختلف مردم- جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ
بررسي مزيت نسبي صنايع وابسته به نفت در منطقه آزاد ارس جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ
بررسی الگو های کاشت گیاه دارویی زعفران براساس عوامل اقلیمی و اقتصادی منطقه آزاد ارس جعفر موسالو 1393/12/19 06:36 ق.ظ

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج