زبان سایت
پنجشنبه 23 آذر 1396

پروژه ها در ارس

  

عملیات اجرای باند دوم محور جلف

 • اعتبار:ريال 166,477,136,278

عملیات احداث یک باب مدرسه ابتد

 • اعتبار:ريال 23,037,512,062

عملیات بازسازی و مرمت کاروانسر

 • اعتبار:ريال 4,233,626,612

عملیات اجرای محوطه سازی بیرونی

 • اعتبار:ريال 7,085,510,403

عملیات اجرایی شبكه فاضلاب شهر

 • اعتبار:ريال 22,992,996,354

شریان اصلی راه ارتباطی ایواوغل

 • اعتبار:ريال 57,592,239,138

فنس کشی قسمت شرقی محدوده

 • اعتبار:ريال 20,284,101,510

عملیات اجرایی زیرسازی وآسفالت

 • اعتبار:ريال 18,793,619,690

فنس کشی مسیرگردیان به شهرک صنع

 • اعتبار:ريال 10,622,135,708

بلوار ضلع جنوبي شجاع ورزش مسیر

 • اعتبار:ريال 32,396,000,000

جدول گذاری وآماده سازی معابر ف

 • اعتبار:ريال 4,459,726,065

عملیات تکمیل ساختمان ومحوطه سا

 • اعتبار:ريال 4,168,750,000

عملیات اجرایی بالکن و اتمام کا

 • اعتبار:ريال 1,796,073,000

عملیات خاکی لوپ میانی به طول ت

 • اعتبار:ريال 30,314,897,234

عملیات اجرای سنگ فرش در ورودی

 • اعتبار:ريال 1,079,000,000

عملیات اجرایی تقاطع همسطح در

 • اعتبار:ريال 7,700,000,000

عملیات اجرایی تقاطع همسطح در

 • اعتبار:ريال 11,720,000,000

اجرای پل برروی مسیل لیوارجان م

 • اعتبار:ريال 30,215,000,000

عملیات اجرایی احداث ساختمان ست

 • اعتبار:ريال 13,817,316,949

عملیات اجرایی احداث نمازخانه د

 • اعتبار:ريال 1,985,700,074

احداث بازارچه کالای همراه مساف

 • اعتبار:ريال 1,855,050,000

عملیات احداث یک باب ساختمان 16

 • اعتبار:ريال 18,783,031,166

عملیات اجرایی 7 عدد آلاچیق در

 • اعتبار:ريال 1,120,000,000

عملیات تکمیل کارهای باقیمانده

 • اعتبار:ريال 34,302,917,607

عملیات بازسازی و مرمت کاروانسر

 • اعتبار:ريال 4,233,626,612

عملیات بهسازی مسير جلفا-کلیسا

 • اعتبار:ريال 30,349,857,358

عملیات تکمیل نواقصات طبقه سوم

 • اعتبار:ريال 1,199,750,000

عملیات اجرایی 22 باب آلاچیق در

 • اعتبار:ريال 2,668,881,600

عملیات خاکی(تا لایه زیراساس و

 • اعتبار:ريال 15,542,330,650

عملیات اجرای فنس کشی در محدود

 • اعتبار:ريال 1,455,000,000

تجهیز وتکمیل حسینیه

 • اعتبار:ريال 400,000,000

عملیات اجرایی احداث باند محو

 • اعتبار:ريال 121,310,000,000
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج